Kérvény az Országos Magyar Földrendező Tanácshoz


Országos Magyar Földrendező Tanács 

                                                           Budapest

 
Kérvény

 

Mi bácsbokodi kitelepítés alá eső németek, azzal a közös kérvénnyel fordulunk az Országos Magyar Földbirtokrendező Tanácshoz, hogy panaszainkat meghallgatni szíveskedjék.

Kérésünk indító oka, hogy az itteni földosztó Bizottság úgy jószágunkat, igavonó állatainkat és egyéb gazdasági felszereléseinket igazságtalanul és jogtalanul még 1946 májusában elkobozta, bár az elkobzás még nem volt jogerős, mert az elkobzás csak az elszállítás előtt 48 órával veszi jogerejét.

Földjeink azóta vagy gazdátlanul állnak, vagy csak nagyjából vannak megmunkálva, hiszen az igénylők nagy része csak azért igényelt földet, hogy jószághoz és terméshez jusson. Mi pedig kénytelenek vagyunk ezt tétlenül és tehetetlenül nézni, mert nincs mivel dolgoznunk, pedig mi dolgozni akarunk, ha mindjárt csak a kitelepítés napjáig is.

Most azzal a kéréssel fordulunk az Országos Magyar Földrendező Tanácshoz, hogy elkobzott javainkat, közbenjárásával nekünk visszajuttatni szíveskedjék, hiszen az Ország érdeke is, hogy annyi dolgos kéz, a legnagyobb munkálatok idén, ölbe tett kézzel ne nézze tétlenül, hogy megy tönkre Országunk gazdasági élete.

Kérésünk igazolásául csatolva küldjük károsodási listánkat is.

Még egyszer kérjük az Országos Magyar Földbirtokrendező Tanácsot, hogy Hazánk felépítéséért dolgozni akaró munkás embereknek panaszait meghallgatni, s a legnagyobb mértékben pártfogolni szíveskedjék.

 

Bácsbokod, 1946. november hó 2-án.

 

Hazafias tisztelettel.

 

Meyer Györgyné                             Régeisz Mátyás

Alzheimer Péter                              Tuhart Pál

Tuhart Sebestyény                          Tuhart Sebestyén

Rutcsher Pál                                   Miltner Antal

özv. Pets Tamásné                          Schnádenberger József

Schweipert Ferenc                          özv. Beck Mihályné

Tettinger József                              Égi József

Albert József                                   Schnadenberger Ádám

Faldum Ferenc                               Klokker Ferencz

         Faldum Jakab                                 Merkler Ferencz

Horbeit József                                Reznicsek József

Kling Péter                                     Hellempárt Mátyásné

Merkler József

Faldum Jakab

Schweipert Ádám