Községi bizonyítvány, Felsőszentiván


Felsőszentiván község

1946.évi 376.nyt.szám.

Kitelepítés ügyben bélyegtelen.

 

 

Bizonyítvány.

 

Felsőszentiván község elöljárósága bizonyítja, hogy özv. Sorg Mártonné Klokker Erzsébet és özv. Resch Ferencné Antész Mária bácsbokodi lakosok az 1941. évi népszámláláskor községükben laktak.

Az 1945. évi 12.330.sz.M.E. rendelet alapján készült kitelepülők egyik névjegyzékében sincsenek benne, nem kerülnek kitelepítésre községünkben.

 

Felsőszentiván, 1946. augusztus 27-én

 

         Győry Ferenc               pecsét:                                    …….. Antal

         vezetőjegyző                Bács-Bodrog vármegye        községi bíró

                                               Felsőszentiván Község

                                               1904

 

Szucsich István igazgató-tanító, 1941-ben népszámlálóbiztos, bizonyítom, hogy özv. Sorg Mártonné és özv. Resch Ferencné annakidején határozott emlékezetem szerint magyar anyanyelvűnek és magyar nemzetiségűnek vallotta magát.