A Testület feladatának tekinti a helyi német nemzetiségi kultúra, a hagyományok, a viselet, a népművészet, a zenei-, és énekkultúra emlékeinek ápolását, terjesztését és az ifjabb generációknak történő továbbörökítését. Felvállalta a helyben még fellelhető német nemzetiségi emlékek gyűjtését, bemutatását, közreműködik új hagyományőrző közösségek (pl. tánccsoportok) kialakításában, ezekhez segítséget ad.

A testület célja a német nemzetiségi közösséghez tartozó, e közösségekhez kötődő lakosság összefogása, a nemzetiségi öntudat, identitástudat erősítése.

Ezen feladatainak és céljainak eleget téve minden év elején visszatérő, hagyományos rendezvénye a Bácsbokodi Svábbál.

Mindezt teszik szüleink, nagyszüleink munkájának, értékeinek, hitének adózva abban a reményben, hogy talán mi sem élünk teljesen hiába, nem vagyunk érdemtelenek az örökségre...