Önkormányzati adatok


Név: Bácsbokodi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Idegen nyelvű elnevezés: Deutsche Minderheitenselbstverwaltung Wikitsch

törzsszám: 773867

adószám: 15773867-1-03

KSH stat.számjel: 15773867-8411-371-03

ÁHTI azonosító: -

Alapítás dátuma (bejegyzés dátuma): 2007.10.20

Székhely:6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 80.

Bankszámla: 51000022-10215016

Képviselő: Deák Viktor

Alaptevékenységi besorolás: 841106 Települési és területi helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége